Καλως Ηρθατε στο ΜΕΔΑ.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων κινούμενο από πραγματικές ανάγκες της παραγωγής. Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις κυρίως στον τομέα των επικοινωνιών και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων έχουν δώσει την δυνατότητα να δημιουργηθούν μηχανισμοί παρακολούθησης των λειτουργιών ενός οργανισμού σε πολύ λεπτομερές επίπεδο. Η λεπτομερής αυτή ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής έχουν καταστήσει μεγάλους οργανισμούς αλλά και εταιρείες μικρού μεγέθους ικανούς να παράγουν τεράστιους όγκους δεδομένων με πολύ ταχείς ρυθμούς. Τα δεδομένα αυτά κρύβουν πολύτιμη γνώση καθώς η ανάλυση τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιστοποιήσεις της παραγωγής αλλά και προβλήματα, αφού οι υπάρχουσες τεχνολογικές λύσεις για την διαχείριση δεδομένων δεν ανταποκρίνονται πλήρως στον όγκο αλλά και στην φύση τους.

Δεν είναι όμως μόνο οι οργανισμοί που παράγουν τεράστιους όγκους δεδομένων. Ακόμη και σε μικρότερη κλίμακα οργάνωσης, στο επίπεδο του ατόμου, η παραγωγή δεδομένων είναι πρωτόγνωρη. Οι περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν έναν ψηφιακό εαυτό, ως προβολή των δραστηριοτήτων τους στα κοινωνικά δίκτυα. Η Google εκτιμά ότι κάθε δύο μέρες το ψηφιακό υλικό που δημιουργείται από τους χρήστες είναι ισομεγέθες με το έντυπο υλικό που παρήγαγε η ανθρωπότητα από την αρχή της γραφής μέχρι το 2003. Έκρηξη στον όγκο των παραγόμενων δεδομένων παρατηρείται ακόμη στην επιστημονική έρευνα. Τομείς, όπως η ιατρική, η αστρονομία, η μετεωρολογία αλλά και η βιολογία χάρη στις νέες τεχνολογίες, τα νέα τηλεσκόπια, τους νέους και φτηνούς αισθητήρες και τα νέα μηχανήματα για την αποκωδικοποίηση DNA μπορούν και παράγουν όγκους δεδομένων που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τις υπάρχουσες υποδομές.

Το ΜΕΔΑ επικεντρώνεται στην αποδοτική διαχείριση των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Management), εστιάζοντας σε τρεις ιδιαίτερα σημαντικές κατηγορίες δεδομένων: στα Επιχειρησιακά, τα Επιστημονικά και τα Κοινωνικά Δεδομένα. Το έργο αυτό οριοθετεί μια σημαντική αναπτυξιακή δράση Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων, προσφέροντας σημαντική προστιθέμενη αξία στην τεχνογνωσία που έχει το Ινστιτούτο. Το ΜΕΔΑ θα προτείνει νέες λύσεις που θα υλοποιηθούν και θα αξιολογηθούν σε πραγματικά δεδομένα και θα παραδώσει αλγορίθμους, μοντέλα και πρότυπα εργαλεία για την επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων και θα συμβάλει αποφασιστικά στη ενίσχυση της φυσιογνωμίας του Ι.Π.ΣΥ. ως τον βασικό φορέα στην Ελλάδα που είναι προσανατολισμένος στα Πληροφοριακά Συστήματα και στην Διαχείριση Δεδομένων. Θα δημιουργήσει μία μοναδική τεχνογνωσία που θα ενισχύσει την επιστημονική αναγνώριση του ινστιτούτου και θα του επιτρέψει να διεκδικήσει χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα (ως σύμβουλος στην Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων) αλλά και από ανταγωνιστικά προγράμματα (καθώς τα Μεγάλα Δεδομένα αποτελούν βασικό σημείο του χρηματοδοτικού πλαισίου για την έρευνα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.