Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ΜΕΔΑ της Δράσης ΚΡΗΠΙΣ, της ΓΓΕΤ.
  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και του Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ.

  Ilias Kanellos, Thanasis Vergoulis, Dimitris Sacharidis, Theodore Dalamagas, Artemis Hatzigeorgiou, Stelios Sartzetakis, and Timos Sellis. 2014. MR-microT: a MapReduce-based MicroRNA target prediction method. In Proceedings of the 26th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM '14).  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  N. Bikakis, M. Skourla, G. Papastefanatos. rdf:SynopsViz: A Framework for Hierarchical Linked Data Visual Exploration and Analysis. In 11th Extended Semantic Web Conference (ESWC2014), Anissaras, Crete, Greece, May 2014.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  M. Meimaris, G. Papastefanatos, C. Pateritsas, T. Galani, Y. Stavrakas, Towards a Framework for Managing Evolving Information Resources on the Data Web. In 1st International Workshop on Dataset PROFIling & fEderated Search for Linked Data (PROFILES14), Co-located with ESWC14, Anissaras, Crete, Greece, May 2014.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  John Liagouris, Nikos Mamoulis, Panagiotis Bouros and Manolis Terrovitis. Efficient Management of Spatial RDF Data. PVLDB, 2014.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  John Liagouris and Manolis Terrovitis. Efficient Identification of Implicit Facts in Incomplete OWL2-EL Knowledge Bases. In Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB), 7.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Grigorios Loukides, John Liagouris, Aris Gkoulalas-Divanis, Manolis Terrovitis: Disassociation for electronic health record privacy. Journal of Biomedical Informatics 50: 46-61 (2014).  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Olga Gkountouna, Sotiris Angeli, Athanasios Zigomitros, Manolis Terrovitis, Yannis Vassiliou: km -Anonymity for Continuous Data Using Dynamic Hierarchies. Privacy in Statistical Databases 2014: 156-169.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Thanasis Vergoulis, Ilias Kanellos, Nikos Kostoulas, Georgios Georgakilas, Timos Sellis, Artemis Hatzigeorgiou, Theodore Dalamagas. mirPub: a database for searching microRNA publications. Bioinformatics 2014.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Ioannis S. Vlachos, Maria D. Paraskevopoulou, Dimitra Karagkouni, Georgios Georgakilas, Thanasis Vergoulis, Ilias Kanellos, Ioannis-Laertis Anastasopoulos, Sofia Maniou, Konstantina Karathanou, Despina Kalfakakou, Athanasios Fevgas, Theodore Dalamagas, Artemis G. Hatzigeorgiou. DIANA-TarBase v7.0: indexing more than half a million experimentally supported miRNA:mRNA interactions. Nucl. Acids Res. (28 January 2015) 43 (D1): D153-D159.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Polykarpos Meladianos, Giannis Nikolentzos, François Rousseau, Yannis Stavrakas and Michalis Vazirgiannis. Degeneracy-based Real-Time Sub-Event Detection in Twitter Stream. Proceedings of the 9th AAAI International Conference on Web and Social Media (ICWSM '15).  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Bikakis N., Benouaret K., Sacharidis D.: "Reconciling Multiple Categorical Preferences with Double Pareto-based Aggregation". 19th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA '14).  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Vassilis Plachouras, Yannis Stavrakas, and Athanasios Andreou. Assessing the coverage of data collection campaigns on Twitter: A case study. International Workshop on Social Media Semantics (SMS 2013, part of OTM 2013), Graz, Austria, September 12, 2013.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Marios Meimaris, George Papastefanatos. Containment and Complementarity Relationships in Multidimensional Linked Open Data. In Semantic Statistics (SEMSTATS) 2014, collocated with ISWC 2014.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Bikakis N., Tsinaraki C., Stavrakantonakis I., Christodoulakis S.: "Supporting SPARQL Update Queries in RDF-XML Integration". 13th International Semantic Web Conference (ISWC '14).  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Olga Gkountouna and Manolis Terrovitis. Anonymizing Collections of Tree-Structured Data. TKDE to appear.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  DIANA-miRPath v3.0: deciphering microRNA function with experimental support. Ioannis S. Vlachos1,2,*, Konstantinos Zagganas3,4, Maria D. Paraskevopoulou1, Georgios Georgakilas1, Dimitra Karagkouni1, Thanasis Vergoulis3, Theodore Dalamagas3,* and Artemis G. Hatzigeorgiou1,3.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Nikos Bikakis, John Liagouris, Maria Krommyda, George Papastefanatos, Timos Sellis "Towards Scalable Visual Exploration of Very Large RDF Graphs" In 12th Extended Semantic Web Conference (ESWC2014), Portoroz, Slovenia, June 2015.  Κατεβάστε τη Δημοσίευση

  Ilias Kanellos, Vasiliki Vlachokyriakou, Thanasis Vergoulis, Georgios Georgakilas, Yannis Vassiliou, Artemis K. Hatzigeorgiou, and Theodore Dalamagas. MirPub v2: Towards ranking and refining miRNA publication search results. In Proceedings of the TPDL’15 Conference, 14-18 Sep 2015, Poznan, Poland.  Δημοσίευση μη διαθέσιμη

  Rodothea-Myrsini Tsoupidi, Ilias Kanellos, Thanasis Vergoulis, Ioannis Vlachos, Artemis Hatzigeorgiou, Theodore Dalamagas. TarMiner: automatic extraction of miRNA targets from literature. In Proceedings of the SSDBM’15 Conference, 29 Jun - 1 Jul 2015, San Diego, USA.  Δημοσίευση μη διαθέσιμη

  C. Efstathiades, H. Antoniou, D. Skoutas, and Y. Vassiliou. Twitterviz: Visualizing and exploring the twittersphere. In Proc. 14th SSTD symp., To appear, 2015.  Δημοσίευση μη διαθέσιμη

  Panagiotis Bouros, Nikos Mamoulis, Shen Ge and Manolis Terrovitis. Set Containment Join Revisited. International Journal on Knowledge and Information Systems (KAIS).  Δημοσίευση μη διαθέσιμη

  Vasilis Efthymiou, George Papadakis, George Papastefanatos, Kostas Stefanidis, Themis Palpanas: Parallel meta-blocking: Realizing scalable entity resolution over large, heterogeneous data. Big Data 2015: 411-420.  Δημοσίευση μη διαθέσιμη

  A. Efentakis, C. Efstathiades, and D. Pfoser. COLD: Revisiting hub labels on the database for large-scale graphs. In Proc. 14th SSTD symp., To appear, 2015.  Δημοσίευση μη διαθέσιμη